Наша мета - надання послуг за допомогою проведення експертом-поліграфологом тестування (перевірки)
з використанням поліграфа

Всім відомо, що підбір і наявність надійних, лояльних і компетентних співробітників є запорукою успіху і процвітання підприємств будь-якої форми власності. Для вирішення цього найважливішого завдання існує безліч способів, найнадійнішим з яких є метод поглибленої перевірки (тестування) персоналу з використанням поліграфа.

Суть даного тестування полягає в спеціально організованій методиці пред'явлення опитуваній особі тих чи інших стимулів (питань, візуальних образів і т.д.) з метою виявлення прихованої інформації шляхом реєстрації фізіологічних параметрів організму за допомогою спеціальних технічних засобів (поліграфа).Поліграф ("детектор брехні") - це спеціальний апаратний комплекс, який використовується для об'єктивної реєстрації та порівняння фізіологічних показників життєдіяльності організму з метою аналізу відповідей на задані стимули (питання, зображення, предмети і т.д.), що пред'являються під час бесіди і допомагають визначити наявність або відсутність у опитуваного особи стресового стану, пов'язаного з прагненням приховати будь-яку інформацію.

Основна ідея, покладена в основу роботи поліграфа, полягає в тому, що наша свідомість спочатку запрограмована тільки на правду і нічого, крім правди. Саме тому коли людина обманює, виникає емоційний дискомфорт (стрес), який виражається в певних фізіологічних реакціях, які можна фіксувати і об'єктивно вимірювати в зв'язку з тим, що свідомий контроль вегетативних функцій, пов'язаних з переживанням тих чи інших емоцій, здебільшого неможливий. При цьому, чим важливіше для людини будь-яка інформація, тим більше буде рівень стресу при спробі приховати цю інформацію.


Будь-яка життєво важлива для людини інформація - «крав - не крав», «вживав наркотики - не вживав» і так далі - завжди відкладається в його пам'яті. Тому «мішенню» в ході перевірки з використанням поліграфа є пам'ять опитуваної особи, однозначне вчинення або не вчинення об'єктом тестування осуджуваних суспільством дій і, у випадку їх вчинення, закріплена в його пам'яті інформація про ці дії.

Слід зазначити, що сам поліграф не визначає, що говорила людина - брехню або правду. Датчики приладу лише фіксують наявність або відсутність реакцій організму. У свою чергу, фахівець «читає» дані реакції і робить відповідні висновки про те, чи намагався опитуваний приховати що-небудь чи ні, знає він про подію ті подробиці, які міг би знати лише той, хто брав участь в ній або не знає.


Таким чином, застосування поліграфа в різних ситуаціях дозволяє Замовнику отримати необхідну інформацію з мінімальними часовими, матеріальними і людськими витратами, що в числі іншого, сприяє його широкому використанню не тільки в Україні, а й за кордоном (США, Ізраїль, Польща, країни СНД і інші).